Dilek Kurt

Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Kılavuzu -Önemli 10 Değişiklik

pexels-laura-james-6097890

?Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından Türk Gıda Kodeksi – GIDA ETIKETLEME VE TÜKETİCİLERİ BİLGİLENDİRME YÖNETMELİĞİ HAKKINDA KILAVUZ yeniden güncellenerek 04.05.2021 tarihinde yayınlandı.

?️‍?️Kılavuzda yapılan güncelleme ile ilave edilen açıklamalar, etiketleme konusunda daha önce yayınlanmış olan yönetmeliklerde geçen ifadelerin detaylandırılması olarak düşünülebilir.

?Kılavuzun temel amacı;
➖yönetmelikte açık olmayan,
➖örneklendirmeye ihtiyaç duyulan
konularda detaylı açıklamalar yapmaktır.

?Hem denetçiler hem de gıda işletmeleri için takip edilmesi gereken önemli bir kaynaktır.

?Etiketleme konusu, en az gıda üretimi kadar önemlidir.

⭐Tüketicilerin doğru şekilde bilgilendirilmesi, tüketicilerin yanıltılmaması için gıdaların etiketleme aşamalarında izlenecek yol ile ilgili olarak, gıda işletmecilerine yardımcı olmak ve resmi kontroller sırasında yapılacak değerlendirmelerde uygulama birlikteliği sağlamak amacı ile hazırlanarak kullanıma sunulan ve güncellenerek 04.05.2021 tarihinde yayınlanan kılavuzun son haline, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü web sayfasından ulaşabilirsiniz.

1.Etiket üzerinde tüketiciyi yanıltabilecek her bir ifade kendi içinde aynı stil ve aynı punto büyüklüğünde olmalıdır.

Örneğin EV YAPIMI tadında, ilave ŞEKER YOK, PORTAKAL aromalı gibi ifadeler uygun değildir.

2.Ürün içinde aroma verici yok ise “Aroma verici içermez” ifadesi gıda etiketinde kullanılamaz.

3.Ürün içinde invert şeker kullanılması durumunda “pancardan elde edilen invert şeker şurubu kullanılmıştır” ifadesi etikette beyan edilebilir.

4.Gıdalarda, 100g/100 ml son üründe en fazla 10 mg laktoz bulunan ürünler için “Laktoz içermez” beyanı kullanılabilir.

5.Bir gıdanın etiketine Son Tüketim Tarihinin (SKT) mi veya Tavsiye Edilen Tüketim Tarihinin (TETT) mi basılacağı ile farkındalık gıda işletmecisinin sorumluluğundadır vurgusu yapılmıştır.

Not: Gıdalar için uygun olan tarih belirlenirken “son tüketim tarihinin gıda güvenilirliği, tavsiye edilen tüketim tarihinin ise gıda kalitesi ile ilgili olduğu unutulmamalıdır.

6.Zorunlu beslenme bildirimi yapılırken, vitamin ve mineral miktarı verilmiş ise bu değere ilave olarak % Referans Değerinin de belirtilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

7.Porsiyon büyüklüklerin etiket üzerinde verilişi ile ilgili yeni açıklamalar getirilerek, Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği’nde yer alan “Gıdaların Porsiyon Büyüklükleri Tablosu” kılavuza eklenmiştir.

8.Beslenme bildiriminin isteğe bağlı olarak etiket üzerinde tekrar verilmesi ile ilgili olarak, tekrarlanan bilgilerin etikette verilebileceği yüzey ve temel görüş alanında verilebilecek ifadelerle ilgili açıklamalar yapılmıştır. Burada zorunlu beslenme bildirim koşullarını karşılamayan bir parametrenin, temel görüş alanında tekrarlanarak tüketicinin yanıltılmaması amaçlanarak ilave açıklama yapılmıştır.

9.Tekli Paketli Ürün, Paketlenmiş Ürün, Hazır Ambalajlı Ürün, Bağımsız Hazır Ambalajlı Ürün gibi tanımlamalar üzerinde durularak, gıdanın net miktarı bilgisinin nasıl verilmesi gerektiği açıklanmıştır. Küçük kek, çikolata ve şekerlemeler üzerinden örnek verilerek konu detaylandırılmıştır.

10.Sağlık Beyanları Yönetmeliği’nin “Beslenme Beyanları ve Beyan Koşulları Ek-1 Tablosundaki vitamin/mineral/lif için ‘kaynak’ beyanını sağlayan bir gıda için şu beyanlar da kullanılabilir: ‘C vitaminli’, ‘lifli’, ‘çinkolu’ vb.

Yönetmelik Ek-1’deki ‘yüksek’ beyanını sağlayan bir gıda için şu beyanlar da kullanılabilir: ‘Zenginleştirilmiş lif’, ‘C vitaminince zengin’ vb.

Azaltılmış veya daha az beyanı için belirlenen koşullara uyan gıdalar için, enerji ve besin öğesine atıfta bulunacak şekilde ilgili beyanın etikette yer alması koşulu ile benzer başka bir beyana da yer verilebilir: “Light’, ‘hafif’ vb.

Kaynak:

https://www.tarimorman.gov.tr/GKGM/Duyuru/433/Tgk-Gida-Etiketleme-Ve-Tuketicileri-Bilgilendirme-Yonetmeligi-Hakkinda-Kilavuz-Guncellendi

Yazıyı Paylaş

Contact Us