Dilek Kurt

FSSC 22000/vers.5 Ek Şartlar Nelerdir?

Black Festival Fall Promotional Twitter Post (3)
  • Hizmetlerin Yönetimi
  • Ürün Etiketleme
  • Gıda Savunma
  • Gıda tağşişi
  • Logo Kullanımı
  • Alerjenlerin Yönetimi
  • Ortam (Çevresel) İzleme
  • Ürünlerin Formulasyonu
  • Taşıma ve Nakliye

Hizmetlerin Yönetimi

 ISO 22000:2018-madde 7.1.6: “Harici olarak sağlanan süreçlerin, ürünlerin ve hizmetin kontrolü”’ maddesine ek olarak;

Kuruluşun, gıda güvenliğinin doğrulanması ve/veya geçerli kılınması için dış laboratuvar analiz hizmeti kullanması durumunda, bunların geçerli kılınmış test yöntemleri ve en iyi uygulamalar kullanılarak kesin ve tekrarlanabilir test sonuçları üretme kabiliyetine sahip yetkili bir laboratuvar tarafından yürütülmesini sağlayacaktır (Örneğin yeterlilik test programlarına, yasal onaylı programlara veya ISO 17025 gibi uluslararası standartlar için akreditasyona başarılı katılım).

Ürün Etiketleme

ISO 22000:2018-madde 8.5.1.3: “Son Ürün Özelikleri” maddesine ek olarak;

Kuruluş, son ürünlerin, satış yapılacak ülkenin geçerli gıda güvenliği (alerjenler dahil) yasal ve düzenleyici gerekliliklere göre etiketlenmesini sağlamalıdır.

Gıda Savunma

Tehdit değerlendirmesi

Kuruluşun aşağıdakileri yerine getirmek için dokümante edilmiş bir prosedürü olmalıdır:

Potansiyel tehditleri tanımlamak ve değerlendirmek için bir tehdit değerlendirmesi yapmak;

Önemli tehditler için tehdidi azaltma önlemleri geliştirmek ve uygulamak.

Plan

Kuruluşun, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamındaki prosesleri ve ürünleri kapsayan tehdit azaltma önlemlerini belirten dokümante edilmiş bir gıda savunma planı olmalıdır.

Gıda savunma planı kuruluşun Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi tarafından desteklenecektir.

Plan, yürürlükteki mevzuata uygun olmalı ve güncel tutulmalıdır.

Gıda tağşişi

 Zafiyet değerlendirmesi

Kuruluşun aşağıdakileri yerine getirmek için dokümante edilmiş bir prosedürü olmalıdır:

Olası zafiyet açıklarını tanımlamak ve değerlendirmek için gıda sahtekarlığı&tağşişi&zafiyet değerlendirmesi yapmak;

Önemli zafiyet açıkları için azaltma önlemleri geliştirmek ve uygulamak.

Plan

Kuruluşun, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamındaki prosesleri ve ürünleri kapsayan zafiyet azaltma önlemlerini belirten dokümante edilmiş gıda sahtekarlığı&tağşişi azaltma planı olmalıdır.

Gıda sahtekarlığı&tağşişi azaltma planı kuruluşun Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi tarafından desteklenecektir.

Plan, yürürlükteki mevzuata uygun olmalı ve güncel tutulmalıdır.

Logo Kullanımı

Sertifikalı kuruluşlar, sertifikasyon kuruluşları ve eğitim kuruluşları FSSC 22000 logosunu yalnızca kuruluşun basılı malzemesi, web sitesi ve başka bir tanıtım materyali gibi pazarlama faaliyetleri için kullanmalıdır.

Logoyu kullanmanız durumunda kuruluş aşağıdaki özelliklere uymalıdır:

Logonun siyah beyaz olarak kullanılmasına, diğer tüm metin ve görüntüler siyah beyaz olduğunda izin verilir.

Sertifikalı kuruluşun, FSSC 22000 logosunu, ürünün, ürün etiketinin, ürün ambalajının (birincil, ikincil ambalaj ya da başka bir form) üzerine basmasına, belge durumuna herhangi bir beyan yapmasına ya da referans kullanmasına izin verilmez.

Alerjenlerin Yönetimi

Kuruluşun aşağıdakileri içeren dokümante edilmiş bir alerjen yönetim planı olmalıdır:

Tüm potansiyel alerjen çapraz kontaminasyon kaynaklarını kapsayan risk değerlendirmesi

Çapraz kontaminasyon riskini azaltmak veya ortadan kaldırmak için kontrol önlemleri

Çevresel İzleme

Kuruluşun aşağıdakileri yerine getirmesi gereklidir:

Riske dayalı çevresel (ortam) izleme programı;

Üretim ortamından kirlenmenin önlenmesine yönelik tüm kontrollerin etkinliğinin değerlendirilmesi için dokümante edilmiş bir prosedür ve

mevcut mikrobiyolojik ve alerjen kontrollerinin değerlendirilmesini;

Düzenli trend analizi de dahil olmak üzere izleme faaliyetlerinin verileri

Ürünlerin Formulasyonu (sadece hayvan yemi üretimi için)

Kuruluş, hayvan sağlığı üzerinde olumsuz etkisi olabilecek besinleri içeren bileşenlerin kullanımını yönetmek için prosedürlere sahip olmalıdır.

Taşıma ve Nakliye

Kuruluş, ürünün kontaminasyon olasılığını en aza indiren koşullar altında taşınmasını ve teslim edilmesini sağlamalıdır.

Kaynakça: https://www.fssc22000.com/

Yazıyı Paylaş

Contact Us